top of page
Borulama

Boru veya enstrüman diyagramlarının hazırlanması, borulama hesaplarının yapılması, izometrik, spool ve boru planları ve de kesitlerinin projelendirilmesi, boru stres analizi ve supportların tasarımı ve mühendisliği yapılmaktadır.

  • Komple sıvı ürün depolama ve dolum tesisleri

  • LPG depolama ve transfer tesisleri

  • Pompa istasyonları

  • Ölçme istasyonları

  • Sıvı ve gaz akışkanları için proses hatları

  • Sulama ve atık su hatları

  • Buhar refakatli hatların borulaması

  • PE hatların borulaması

  • Doymuş ve kızgın buhar hatları

  • Doğalgaz ve sair petrol transfer boru hatları vesaire

piping1.png
piping2.jpg
Industrial Site1.jpg
bottom of page